Dieren en emoties

Dieren hebben ook emoties en kunnen emotioneel uit balans  raken, hierdoor kan een dier niet lekker in zijn vel zitten en in sommige gevallen probleemgedrag ontwikkelen.

Oorzaken  kunnen zijn:

Het niet – of onvoldoende kunnen vertonen van soorteigen gedrag

Voor een eigenaar van een dier is een belangrijk onderdeel van de zorg, het rekening houden met het soorteigen gedrag en de natuurlijke behoeften van dit dier. Doet men dit onvoldoende dan kan het dier veel stress ervaren en raakt het dier emotioneel uit balans. Hierdoor ontstaat vaak probleemgedrag. Een grote valkuil bij het beoordelen van het gedrag is antropomorfisme; het toedichten van menselijke eigenschappen aan dieren.
Iedere diersoort heeft soorteigen gedrag wat verankert ligt in de genen. Veel gedrag is door domesticatie niet te veranderen.

Traumatische ervaringen

Elke gebeurtenis in het leven van een dier kan van invloed zijn op de emoties, zoals:
Ziekten, een ongeval of pijn / verplichtte rust op advies dierenarts /tijdens of na het werpen / het scheiden van de eigenaar of soortgenoot / herplaatsing of pensionbezoek / het moeten presteren op wedstrijden /verhuizing / onjuiste socialisatie van het dier/ dieren met een slechte start in hun leven.

Voor mensen is het vaak moeilijk in te schatten wat voor een dier traumatisch kan zijn.

Diersoorten en voorkomende emotionele gedragsproblemen.

PAARDEN – Zijn vluchtdieren. Het zijn kuddedieren en leven in groepen voor hun veiligheid. Paarden gaan met een soortgenoot een vriendschap voor het leven aan. Hun natuurlijke manier van eten is grazen. Hapje, stapje zo’n 14 uur per dag.
Volbloeden kunnen heftig reageren op stress voor bijvoorbeeld wedstrijden en alles wat daarmee samenhangt. Sommige zijn gespannen en angstig voor hun eigen schaduw.
Paarden die op stal staan kunnen stalondeugden ontwikkelen. Het scheiden van een soortgenoot kan veel problemen geven.

Voorbeelden van probleemgedrag bij het paard:
Angst voor: de trailer, de stal, mensen, bepaalde handelingen /verzorgen door mensen, bij soortgenoten, verlatingsangst bij soortgenoot, angst om alleen buiten te zijn.
Agressie naar mensen, naar soortgenoot.
Stereotype gedragingen zoals heen en weer lopen, waven, luchtzuigen.

luchtzuigen paard

HONDEN – Zijn roedeldieren en jagers. Het leven in een groep biedt hen veiligheid en zorgt voor sociale activiteiten zoals jagen en spelen. Het alleen zijn is onnatuurlijk en zal daarom vanaf zeer jonge leeftijd zorgvuldig moeten worden aangeleerd. Een vaak genoemd probleem is blaffen. In onze dichtbevolkte maatschappij is er weinig tolerantie naar blaffende honden. Het is echter hun natuurlijke manier van communiceren.  Een hond blaft om veel uiteenlopende redenen. Het temperament en de behoefte aan beweging zijn afhankelijk van het ras.

Voorbeelden van probleemgedrag bij de hond:
Angsten en fobieën: Voor geluiden, om alleen te blijven met mogelijke gevolgen als: onzindelijkheid, blaffen, janken, vernielen. Voor (bepaalde) mensen, soortgenoten, objecten, bepaalde situaties.
Agressie: naar mensen, soortgenoten, andere dieren, bezitsagressie.
Overmatige prooidrift.
Eetstoornissen zonder medische oorzaak zoals slecht eten , eigen ontlasting eten.
Onzindelijkheid.
Vernielzucht.
Overmatig blaffen.
Jagen (achter van alles wat beweegt).
Overmatig druk, onrustig gedrag, paniekaanvallen.
Dwangmatig gedrag,  zelf mutilatie.

KATTEN – Zijn jagers en sociale dieren, hoewel dat vaak niet bekend is bij de eigenaar. In het wild hebben zij ingewikkelde sociale structuren. Jagen doen zij alleen.
Het territorium is belangrijk voor de kat. Wanneer er veranderingen plaatsvinden in het territorium kan dit zorgen voor onrust tot probleemgedrag bij de kat.

Voorbeelden van probleemgedrag bij de kat:
Angst: voor mensen, voor huishond, voor soortgenoot, voor alleen zijn, sproeien tegen meubels, urineren in huis, schrikachtigheid, zich verstoppen/terugtrekken.
Zelfmutilatie, kaalplukken van de vacht.
Eetstoornissen zonder medische oorzaak.
Onrust.
Agressie: naar mens(en), soortgenoot, huishond.

KONIJNEN –
Zijn prooidieren en leven in groepe
n voor hun veiligheid. Een konijn alleen kwijnt vaak weg. Echter, niet alle konijnen kunnen zomaar samen worden geplaatst. Vooral kinderen krijgen vaak een konijn als huisdier. Het oppakken en verzorgen van een konijn vraagt kennis om angst en problemen te voorkomen. Verder is een geschikte huisvesting, de plaats waar het verblijf staat en voeding belangrijk voor hun welzijn.

Voorbeelden van probleemgedrag bij het konijn:
Angst voor mensen, kinderen, voor opgepakt worden.
Agressief bij: oppakken, voeren, verzorgen.
Lusteloos zonder medische oorzaak.
Tralies knagen.

PAPEGAAIEN – Leven in groepen, zij gaan een vriendschap voor het leven aan. Zij moeten dagelijks kunnen vliegen, hun communicatie is o.a. schreeuwen wat door mensen niet vaak als prettig wordt ervaren. Papegaaien kunnen een lang leven leiden (60 jaar).

Voorbeelden van probleemgedrag bij de papegaai:
Overmatig schreeuwen, headbangen.
Agressief gedrag.
Zelfmutilatie verenplukken.

 

VARKENS – Varkens zijn hoog sociale dieren. Zij hebben voor hun welzijn een soortgenoot, geschikte huisvesting, voeding en stro nodig. Momenteel is het een trend om “kleine” varkens in huis te houden. Helaas ontstaan er vaak problemen omdat men niet goed op de hoogte is van hun behoeften en het varken groter wordt dan werd beloofd bij aanschaf.

Voorbeelden van probleemgedrag bij het varken:
Agressie naar mensen.
Problemen met betrekking tot het voeren zoals angstigonrustig gedrag en/of agressie.
Vernielen.

SCHILDPADDEN – Veel schildpadden sterven vroegtijdig door onjuiste verzorging voortkomend uit onwetendheid. De juiste verzorging/voeding is afhankelijk van de soort.
De dierenarts is de aangewezen persoon om u te begeleiden met een schildpad welke niet in orde is. Als emotioneel gedragsprobleem noemen we hier lusteloosheid, zich terugtrekken. Hier kan een Bach Bloesem Dierenconsulent helpen bij het emotionele probleem wat ontstaan is door het houden van het dier op een voor hem onnatuurlijke wijze.

HAMSTERS – Leven het liefs alleen, zij slapen overdag en zijn ‘s nachts actief.

Voorbeelden van probleemgedrag  bij de hamster:Bijten, Zich altijd terugtrekken.


Zoekt u een Bach Dierenconsulent voor uw dier? Klik hier!