Filosofie van Dr. Bach

Dr. Edward BachDe Bach Original Flower Remedies zijn in de jaren ’30 van de vorige eeuw ontdekt, door de Engelse arts homeopaat onderzoeker Dr. Edward Bach.

Zijn standpunt was:

“Zolang als de Ziel, het Lichaam en de Geest in harmonie zijn, zijn we immuun voor ziekte” (citaat uit genezing door bloemen)

Hij ondervond in zijn praktijk als arts steeds meer hoe belangrijk de emoties en gemoedstoestand zijn bij het herstellingsproces. Vandaar dat hij bezig is gegaan met het ontwikkelen van een natuurlijk en eenvoudig mogelijke systeem dat iedereen kan begrijpen en toepassen. Hij ervaart zelf de gemoedstoestand die bij elke bloesem behoorde en kon zo vinden welke bloesem energie er nodig was om de emotie weer in balans te brengen.

Hij geloofde in het zelf helende kracht van het lichaam die indien nodig ondersteunend kan worden met de juiste bloesem energie.

Wij hebben allen alle 38 gemoedstoestanden in ons zelf en deze kunnen in moment opname tijdelijke uit balans zijn en met keuze van de betreffende Bloesem energie sneller in balans gebracht worden. Maar het komt ook voor dat een bepaalde gemoedstoestand langer uit balans is en dan is het moeilijker deze zelf weer in balans te brengen en soms krijg je ook meerdere laagjes en moet je van buiten naar binnen werken tot je weer tot de kern van het probleem kan doordringen. Dan is het fijn als een consulent je (tijdelijk) kan helpen bij het selecteren van de juiste remedies van dat moment.

Bij het selecteren voor dieren is het ook van belang, om zoveel mogelijk te weten over het natuurlijke dierengedrag en wat uit balans kan zijn. Dit is alweer wat moeilijker en daarbij kan een Bach dierenconsulent een helpende hand bieden.

Het sleutelwoord van Dr. Bach is EENVOUD. In zijn boek “Genezing door bloemen” zegt hij “behandel de persoon en niet de ziekte”. Hij zocht naar een natuurlijke methode van heling die voor iedereen zelf te gebruiken zou zijn.

Door de remedies te zoeken die passen bij onze persoonlijkheid en de gemoedstoestanden die wij ervaren geloofde Dr. Bach, dat iedereen zijn eigen unieke pad in dit leven te gaan heeft en dat wij daar op onze eigen manier mee omgaan afhankelijk van de persoonlijkheid die wij zijn. Wij moeten ons levenspad ook blijven volgen, om zoveel mogelijk in balans te blijven en ons niet te laten afleiden door omstandigheden of invloeden van buiten of anderen.

(vertaald uit ‘’heal thyself’’ Dr. bach)

‘HEEL JEZELF’

Dr. Edward Bach

Behandel de oorzaak, niet het gevolg.

De belangrijkste oorzaak van ziekte is volgens Dr. Bach  ‘ hoe we omgaan met onszelf, met anderen, met de omstandigheden van het leven’. (angstig, bezorgd, verdrietig, terneergeslagen….) Maar ook hoe dieren omgaan met een andere dieren en bijvoorbeeld een andere dan hun natuurlijke omgeving, voeding en andere beperkingen van hun natuurlijke vrijheden.

Deze houdingen, reacties of gemoedstoestanden verstoren de energiehuishouding van het wezen, wat op termijn in sommige gevallen ook fysieke klachten of beperkingen kan geven. Maar vooral zichtbaar is het in het gedrag en hoe we of zij zich voelen. Het juist definiëren van deze (tijdelijke) onbalans is dan ook van belang. Eventueel kunt u daarin wat hulp vragen van anderen of de professionele hulp van een Bach consulent vragen.

De gebruikte Bach Bloesem remedie(s), brengen onze hele energiehuishouding weer in harmonie, blokkades kunnen worden opgeheven, en de positieve eigenschap die al aanwezig was komt weer duidelijk zichtbaar naar boven, waardoor de negatieve eigenschappen weer minder tot uiting komt en het geheel in balans komt. De bloesems helpen ons om weer in balans te kunnen komen.

38 verschillende Bach remedies
Dr. Edward Bach bestudeerde het gedrag en in het bijzonder de stemmingen en emoties van mensen en hij heeft dat later ook toegepast bij dieren. Hij deelde de verschillende gemoedstoestanden in zeven groepen in, namelijk:

1.Angst groep – helpen om uw zorgen te overwinnen
2. Onzekerheid groep – Leer uzelf en uw kwaliteiten beter kennen
3. Onvoldoende interesse in het hier en nu groep – Leef vandaag en laat de onnodige bagage los.
4. Eenzaamheid groep – leer beter contact te maken met anderen
5. Overgevoeligheid groep – blijf meer bij jezelf en volg je eigen pad
6. Moedeloosheid en wanhoop groep – Vind weer hoop en vertrouwen in de toekomst
7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen groep.- Geef andere de ruimte om hun eigen leven te kunnen leiden.Huis, tuin en werkplek van Dr. Edward Bach, nu het Bach Centre.